Hätäpäivystys

Jos asiakkaalle syntyy hätätilanteeseen liittyvä kiireellinen tulkkauksen tarve, asiakas voi kaikkina vuorokaudenaikoina ottaa yhteyttä suoraan tulkkiin.

Hätätilanteella tarkoitetaan äkillisesti syntynyttä tilannetta jolloin sinun tai lähisukulaisesi TERVEYS, TURVALLISUUS tai OMAISUUS on vaarassa. Näissä tilanteissa voit ottaa yhteyden suoraan tulkkeihimme. Tulkit ottavat tilauksen vastaan mikäli se on heille mahdollista.