Viittomakielen tulkkaus

 
 

 

Kansaneläkelaitoksella on vastuu järjestää viittomakielisten henkilöiden tulkkauspalvelu. Viittomakieliset tekevät tulkkaustilauksensa aina suoraan Kelan välityskeskukseen. Kela välittää saamansa tilaukset tulkkauspalvelun tuottavalle yritykselle.

Tulkkauspalvelu Meilan on Kelan sopimuskumppani.

Viranomaiset ja yksityiset tahot kuten koulut, päiväkodit, seurakunnat, sairaalat sekä yritykset voivat tilata tulkin suoraan Meilanilta.

 

 
 
 
Photo by Paffy69/iStock / Getty Images
Photo by Paffy69/iStock / Getty Images